1. Yuan

  Yuan, mongoldynastin, kinesisk dynasti 1271–1368, grundad av den mongoliske härskaren Khubilai khan, som var sonson till mongolväldets grundare Djingis khan.
 2. Abd al-Wadid-dynastin

  Abd al-Wadid-dynastin, ˙Abd al-Wāʻ­did-dynastin, islamisk berberdynasti med huvudstad i Tlemcen, Algeriet.
 3. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 4. Han

  Han, kinesisk dynasti, den andra i ordningen (efter Qin).

 5. Qing

  Qing var en kinesisk dynasti 1644–1912.
 6. seljuqer

  seljuqer, seldjuker, namn på flera inbördes besläktade turkiska dynastier som härskade över Iran och angränsande länder från mitten av 1000-talet till mongolstormen under 1200-talet.

 7. Zagwe

  Zagwe , benämning på den period i Etiopiens historia (ca 1000–1270) då landets politiska tyngdpunkt låg i provinserna Wag och Lasta.
 8. Thrakien

  Thrakien, grekiska Thrakē, nygrekiska Thraki, bulgariska Trakija, historisk region på nordöstra Balkanhalvön, mellan Egeiska havets nordkust, Svarta havet, Donau och Makedonien.
 9. Qin

  Qin, kinesisk dynasti 221–207 f.Kr. som enade det sedan länge splittrade Kina och lade grunden till det kejserliga styrelseskick som kom att bestå fram till 1912. Se vidare Kina (Historia).
 10. Shang

  Shang, kinesisk dynasti ca 1500–1040 f.Kr., se Kina (Förhistoria).