1. dynasti

  dynasti, härskarsläkt, furstehus; regeringsperiod med regenter tillhörande samma släkt.
 2. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 3. julisk-claudiska dynastin

  julisk-claudiska dynastin, samlingsbenämning på de inbördes besläktade familjer från vilka Roms tidigaste kejsare (till 68 e.Kr.) hämtades.
 4. Dynastinae

  Dynastinae, det vetenskapliga namnet på underfamiljen noshornsbaggar i skalbaggsfamiljen bladhorningar.
 5. herodianska dynastin

  herodianska dynastin, idumeisk fursteätt, som efterträdde den hasmoneiska dynastin som härskare över judarna under romersk överhöghet.
 6. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 7. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 8. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 9. inka

  inka, quechua-talande indianfolk och förcolumbisk statsbildning i västra Sydamerika; ordet har även använts för dess härskare.
 10. kinesiska muren

  kinesiska muren, benämning på de vall- och mursystem som genom historien uppförts i norra Kina som skydd mot olika nomadfolk.