1. chassidism

  chassidism, chasidism, hassidism, hasidism, ett par fromhetsriktningar inom judendomen.
 2. herodianska dynastin

  herodianska dynastin, idumeisk fursteätt, som efterträdde den hasmoneiska dynastin som härskare över judarna under romersk överhöghet.
 3. flaviska dynastin

  flaviska dynastin, romersk kejsarfamilj bestående av Vespasianus (kejsare 69–79 e.Kr.), Titus (79–81) och Domitianus (81–96).
 4. sasaniderna

  sasaniderna, persisk dynasti som härskade i Iran 226–651 e.Kr.
 5. perserriket

  perserriket, i historisk litteratur konventionell benämning på de akemenidiska, parthiska och sasanidiska dynastiernas välden, framför allt det av Kyros II grundade akemenidiska imperiet (549–331 f.Kr.).
 6. Gamla riket

  Gamla riket, benämning på den andra faraoniska perioden i Egyptens historia, efter det s.k. riksenandet ca 3000 f.Kr.
 7. inavel

  inavel, korsning mellan närbesläktade individer.
 8. Shang

  Shang, kinesisk dynasti ca 1500–1040 f.Kr., se Kina (Förhistoria).
 9. Han

  Han, kinesisk dynasti, den andra i ordningen (efter Qin).

 10. Inaros

  Inaros, libysk furste under 400-talet f.kr., ev. ättling till Egyptens 26:e dynasti, ledare för en revolt mot perserna i Egypten 460 f.Kr.