1. Inaros

  Inaros, libysk furste under 400-talet f.kr., ev. ättling till Egyptens 26:e dynasti, ledare för en revolt mot perserna i Egypten 460 f.Kr.
 2. Qin

  Qin, kinesisk dynasti 221–207 f.Kr. som enade det sedan länge splittrade Kina och lade grunden till det kejserliga styrelseskick som kom att bestå fram till 1912. Se vidare Kina (Historia).
 3. Herodes den store

  Herodes den store, född ca 73 f.Kr., död mars/april 4 f.Kr., judisk kung över Palestina närmast före Jesu födelse.
 4. Shang

  Shang, kinesisk dynasti ca 1500–1040 f.Kr., se Kina (Förhistoria).
 5. mykensk kultur

  mykensk kultur, benämning på den sena bronsålderskulturen under den s.k. senhelladiska perioden (ca 1550–1050 f.Kr.) på Greklands centrala fastland med närbelägna öar samt på Peloponnesos.

 6. Folkungaätten

  Folkungaätten, sedan 1600-talet benämning på den dynasti som regerade i Sverige 1250–1363, i Norge 1319–87 och i Danmark 1376–87.
 7. Ming

  Ming, kinesisk dynasti 1368–1644, grundad av tiggarmunken Zhu Yuanzhang.
 8. Amun

  Amun eller Amon, grekisk form Ammon, huvudguden i det egyptiska Thebe under antiken.
 9. grekiska mynt.

  grekiska mynt. Till grekisk mynthistoria räknas mynt från ett vidsträckt geografiskt område, dominerat eller influerat av grekisk kultur.
 10. Nanjing

  Nanjing, Nanking, huvudstad i provinsen Jiangsu, östra Kina; 5,8 miljoner invånare (2010).