1. islamisk konst

  islamisk konst, konst som skapats inom det islamiska kulturområdet, dvs. där islam är dominerande religion.
 2. Nanjing

  Nanjing, Nanking, huvudstad i provinsen Jiangsu, östra Kina; 5,8 miljoner invånare (2010).

 3. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 4. sachsiska dynastin

  sachsiska dynastin, tysk kunga- och kejsarätt 919–1024.
 5. makedoniska dynastin

  makedoniska dynastin, bysantinsk kejsardynasti uppkallad efter grundaren Basileios I. Denne regerade 867–886, var av armenisk familj men hade växt upp i Thrakien eller Makedonien.
 6. angevinska dynastin

  angevinska dynastin, benämning på den medeltida engelska kungaätten Plantagenet, även kallad Anjou eller Anjou-Plantagenet.
 7. paleologiska dynastin

  paleologiska dynastin, bysantinsk kejsarätt 1259–1453, se Palaiologos.
 8. Mellersta riket

  Mellersta riket, i historisk litteratur benämning på en period i Egyptens historia.
 9. Tang

  Tang, kinesisk dynasti 618–907.
 10. shah

  shah, kung, kejsare; ordet används också i överförd mening om något framstående (även om kungen i schackspelet).