1. dystrof

  dystrof sägs ordagrant den miljö vara där näringen är svår att ta upp.
 2. dystrof

  dystrof [-trå´f] adj. ~t ORDLED: dys-trof
  Svensk ordbok
 3. dystrofi

  dystrofi, medicinsk term som ursprungligen avsåg verkningarna av förmodad näringsrubbning i en kroppsvävnad men som numera används, i liknande bemärkelse som degeneration, dvs. som benämning på en långsamt fortskridande undergång av vävnad, vanligen en följd av att vävnadsceller dör.
 4. dystrofi

  dystrofi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: dys-trof-in
  Svensk ordbok
 5. oligotrof

  oligotrof, om miljö: näringsfattig och därmed biologiskt lågproduktiv.