1. Ebbe

  Ebbe, mansnamn, dels kortform av nordiska Esbjörn, Ärnbjörn, dels identiskt med fornhögtyska Eb(b)o, kortform av Eberhard (se Evert).
 2. hippie

  hippie, person tillhörande hippierörelsen, en del av 1960-talets ungdomsrevolt, vars födelse brukar förläggas till stadsdelen Haight-Ashbury i San Francisco och till år 1966.
 3. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 4. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.

 5. Ebba Witt-Brattström

  Witt-Brattström, Ebba, född 1953, litteraturforskare, 2000–12 professor i litteraturvetenskap med genusinriktning vid Södertörns högskola, sedan 2012 professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet..

 6. Ebbe Linde

  Linde, Ebbe, 1897–1991, författare.
 7. Ebbe Skammelsson

  Ebbe Skammelsson, huvudperson i den mest storslaget tragiska riddarvisan bland våra medeltidsballader.
 8. Ebbe Lieberath

  Lieberath, Ebbe, 1871–1937, scoutchef och författare, officer, gymnastikdirektör.
 9. Cicero

  Cicero (Marcus Tullius Cicero), född 106 f.Kr., död 7 december 43 f.Kr., romersk talare, författare och politiker, bror till Quintus Tullius Cicero.

 10. Somme

  Somme, flod i norra Frankrike; 245 km.