1. punk

  punk, musikform och modestil som med stor massmedial effekt spreds över världen från mitten av 1970-talet.
 2. Catullus

  Catullus ( Gajus Valerius Catullus), ca 84–ca 54 f.Kr., romersk poet, född i Verona.
 3. Moa Martinson

  Martinson, Helga Maria (Moa), född Swartz 2 november 1890, död 5 augusti 1964, författare.

 4. intifadan

  intifadan, palestinska uppror i de av Israel ockuperade områdena.
 5. Alliansen

  Alliansen, samarbete mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna inlett 2004 under namnet Allians för Sverige.

 6. Axel Ebbe

  Ebbe, Axel, 1868–1941, skulptör och bygdemålsdiktare.
 7. tidvattenkraftverk

  tidvattenkraftverk, kraftverk som för elproduktion utnyttjar tidvattnets rörelse- eller lägesenergi.

 8. tidvattenenergi

  tidvattenenergi är den energi som finns i skillnaden mellan vattennivån vid ebb och flod i tidvattnet.
 9. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 10. snapphanar

  snapphanar, benämning på medlemmarna i irreguljära förband som kämpade på dansk sida i de dansk–svenska krigen 1643–45, 1657–58, 1658–60 och framför allt under det s.k. skånska kriget 1675–79.