1. Ebbe Carlsson-affären

  Ebbe Carlsson-affären, politisk och rättslig händelsekedja, inledd 1988, med förlagsmannen Ebbe Carlsson som huvudperson.
 2. Göteborgs-Posten

  Göteborgs-Posten, GP, liberal daglig morgontidning.

 3. Horace Engdahl

  Engdahl, Horace, född 1948, litteraturkritiker, medarbetare i Dagens Nyheter sedan 1982, medredaktör för tidskriften Kris 1977–88, ledamot av Svenska Akademien sedan 1997, dess ständige sekreterare 1999–2009.

 4. diskomusik

  diskomusik, discomusik, en under 1970-talet populär typ av dansmusik.
 5. vänstervågen

  vänstervågen, benämning på den politiska vänstervind som under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet påverkade samhällsdebatten inom flertalet västländer.

 6. Brahe

  Brahe, ursprungligen halländsk adelssläkt, tidigast med säkerhet känd genom Peder Brade ( död 1390), som blev farfars farfar till den som anhängare av Kristian II avrättade Niels Brade ( död 1529) och till dennes kusin riksrådet Axel Brade ( död 1551).
 7. Vadehavet

  Vadehavet, nederländska Waddenzee, tyska Wattenmeer, det grunda havsområdet utmed den sydöstra nordsjökusten från Den Helder i Nederländerna till Blåvands Huk i Danmark; sammanlagt drygt 10 000 km 2.
 8. Ebba

  Ebba, kvinnonamn, ofta uppfattat som feminin form av Ebbe, troligen dock ursprungligen kortform av fornhögtyska namn på Eber- och Egil-.
 9. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 10. undersökande journalistik

  undersökande journalistik, grävande journalistik , journalistik som syftar till att på ett mer grundläggande sätt än dagsjournalistiken belysa ett fenomen, ofta i avsikt att avslöja oegentligheter.