1. Mäster Eckehart

  Mäster Eckehart, teolog, filosof och mystiker, se Eckehart.
 2. Johannes Eckehart

  Eckehart ( Ekkehart, Eckhart), Johannes, Mäster Eckehart, född ca 1260, död 1327 eller 1328, tysk teolog, filosof och mystiker.
 3. Dan Andersson

  Andersson, Daniel ( Dan), född 6 april 1888, död 16 september 1920, författare.
 4. Johannes Ekkehart

  Ekkehart, Johannes, tysk teolog, filosof och mystiker, se Eckehart.
 5. Johannes Eckhart

  Eckhart, Johannes, tysk teolog, filosof och mystiker, se Eckehart.
 6. Heinrich Seuse

  Seuse ( Suso), Heinrich, född ca 1300, död 1366, tysk mystiker, dominikan.
 7. Johann Tauler

  Tauler, Johann ( Johannes), född ca 1300, död 1361, tysk mystiker.
 8. Köln

  Köln, stad i delstaten Nordrhein–Westfalen, västra Tyskland; 1 miljon invånare (2014).
 9. latinsk litteratur

  latinsk litteratur har skrivits från 200-talet f.Kr. i Rom och det romerska riket och fick under medeltiden utbredning i hela Europa.
 10. filosofi

  filosofi, term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap.