1. Nidhögg

  Nidhögg, i fornnordisk religion en drake som gnager på världsträdet Yggdrasils rot.

 2. Asa-Tor

  Asa-Tor, benämning på guden Tor som anger att han hör till asarnas gudaätt.
 3. Surt

  Surt, fornisländska Surtr, jätte i fornnordisk mytologi.
 4. vaner

  vaner (fornisl. vanir), i fornnordisk mytologi en av dess två gudagrupper, asar och vaner.
 5. Ask och Embla

  Ask och Embla, i den fornnordiska kosmogonin de två första människorna.

 6. Folkvang

  Folkvang, enligt eddadikten ”Grímnismál” gudinnan Frejas boning.

 7. Völsungasagan

  Völsungasagan, Volsungasagan, en av de mest kända fornaldarsagorna, skriven på Island på 1300-talet.
 8. Ginnungagap

  Ginnungagap, det svalg som i fornnordisk religion gapar i urtidens kaos före världens skapelse.

 9. Brage

  Brage, i tävlan med Oden skaldekonstens gud i nordisk mytologi.

 10. Rimfaxe

  Rimfaxe, den häst som i fornnordisk religion drar gudinnan Natt över himlavalvet, på samma sätt som Skinfaxe drar solen och Dag.