1. allfader

  allfader, benämning på Oden.
 2. Idavallen

  Idavallen, i fornnordisk mytologi den slätt som låg runt Asgård (gudarnas boning mitt i Midgård, människornas värld).
 3. Grottesången

  Grottesången, eddadikt som har bevarats och kommenterats i två handskrifter av Snorre Sturlassons Edda.
 4. Sigurdskvädena

  Sigurdskvädena, tre kväden, en fragmentarisk, en bevarad och en förlorad eddadikt, med Sigurd Fafnesbane, hans hustru Gudrun och den av honom svikna Brynhild som huvudpersoner.
 5. Frode

  Frode(isländska Fróði), namn på danska sagokungar; dess innebörd är här möjligen ’den fruktbringande’. Särskilt ryktbar är den kung Frode som i eddadikten Grottesången under kejsar Augustus era förknippas med en lycklig och fredlig epok i Norden: ”Frodefreden”.
 6. Vaftrúðnismál

  Vaftrúðnismál , eddadikt på ljóðaháttr som innehåller dialog mellan Odin och jätten Vaftrúðnir.
 7. Bele

  Bele, isländska Beli, i eddadikten ”Völuspá” namn på en jätte som enligt Snorres ”Edda” dräptes av guden Frej med ett hjorthorn.
 8. Vegtamskviða

  Vegtamskviða , Balders drömmar, eddadikt med 14 strofer på diktmåttet fornyrdislag.
 9. Gerd

  Gerd, enligt Eddadikten ”Skírnesmál” skön ungmö av jättesläkt, häftigt åtrådd av guden Frej.

 10. Gundicharius

  Gundicharius ( Gundahar), död ca 436, burgundisk kung vid Rhen.