1. Gerd

  Gerd, enligt Eddadikten ”Skírnesmál” skön ungmö av jättesläkt, häftigt åtrådd av guden Frej.

 2. Gundicharius

  Gundicharius ( Gundahar), död ca 436, burgundisk kung vid Rhen.
 3. Sólarljóð

  Sólarljóð , (isländska) ”Solsången”, isländsk religiös dikt från 1200-talets första hälft, vid sidan av ”Lilja” den mest kända dikten från den katolska medeltiden.
 4. Atlamál

  Atlamál , eddadikt som behandlar samma episod som den äldre Atlakviða, men i en mycket bredare form; med ett hundratal strofer är den mer än dubbelt så lång som Atlakviða.
 5. Volundarkviða

  Volundarkviða , eddadikt, se Völundarkviða.
 6. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 7. Hymiskviða

  Hymiskviða (’Kvädet om Hymer’), mytologisk eddadikt.
 8. Hamarsheimt

  Hamarsheimt (’Hammaren återvunnen’), annat namn på eddadikten Thrymskviða.
 9. Skírnismál

  Skírnismál , en eddadikt på ljóðaháttr om Skírnir, fruktbarhetsguden Frejs tjänare.
 10. Hauksbók

  Hauksbók , isländsk samlingshandskrift med namn efter lagmannen Haukr Erlendsson (död 1334), nedskriven dels av honom själv, dels av medhjälpare.