1. Völundarkviða

    Völundarkviða , Volundarkviða, eddadikt i 41 strofer på versmåttet málaháttr.
  2. Codex regius

    Codex regius, benämning på olika handskrifter som varit i kunglig ägo.
  3. ríma

    ríma, pluralis rímur, isländsk episk form för poesi, som anses ha skapats under 1300-talet på grundval av den nordiska balladstrofen, ombildad enligt islänningarnas strängare metriska krav.