1. dominus vobiscum

  dominus vobiscum, prästens hälsning från altaret till församlingen inom den katolska kyrkan.
 2. kaukasiska mattor

  kaukasiska mattor, handknutna mattor från områdena söder, öster och norr om Kaukasus.
 3. Gunnar Andersson

  Andersson, Gunnar, 1908–71, boxare (weltervikt).
 4. Ull

  Ull, fornisländska Ullr, gud i fornnordisk mytologi, förknippad med himlen.
 5. Fulda

  Fulda, flod i delstaten Hessen, Tyskland; 154 km.
 6. Styx

  Styx, i grekisk myt en flod i underjorden, ofta uppfattad som gräns mellan livets och dödens riken.
 7. Dambusters

  Dambusters, benämning på den 617:e skvadronen i brittiska RAF som under kodnamnet Operation Chastise attackerade Möhne-, Sorpe-, Ennepe- och Ederdammarna i Ruhrområdet 16–17 maj 1943.
 8. konungabalken

  konungabalken, den avdelning i de medeltida svenska lagarna som behandlar kungens rättsliga ställning.
 9. kyrkstock

  kyrkstock, stockstraff, straffredskap bestående av två stockhalvor med urtagningar som bildar runda hål när halvorna läggs samman.
 10. Gösta Stevens

  Stevens (egentligen Nilsson), Gösta, 1897–1964, revyförfattare, filmregissör och filmmanusförfattare.