1. artighetsuttryck

  artighetsuttryck, sådana uttryck som används för att språkligt markera en viss relation mellan talare och lyssnare eller en viss karaktär hos talsituationen.
 2. majestät

  majestät, term för en härskares värdighet.
 3. Nattvarden

  Nattvarden, italienska L’Ultima cena, väggmålning av Leonardo da Vinci, utförd 1495–98 i refektoriet i klostret i Santa Maria delle Grazie i Milano, där målningen utgör en illusorisk förlängning av rummet.
 4. Ed

  Ed, f.d. församling i Grums kommun, Värmland (Värmlands län).
 5. Hessen

  Hessen, delstat i mellersta Tyskland; 21 114 km2, 6,2 miljoner invånare (2016).

 6. Max Walter Svanberg

  Svanberg, Max Walter, född 21 februari 1912, död 28 maj 1994, konstnär.
 7. ed

  ed, benämning på dels en inför domstol eller annan myndighet avgiven försäkran om tillförlitligheten av en utsaga, dels ett högtidligt avgivet löfte om att vissa ämbetsplikter ska uppfyllas, ämbetsed eller tjänsteed, dels en försäkran om trohet och lydnad, tro- och huldhetsed.
 8. konstgjorda språk

  konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).
 9. författning

  författning, juridisk och statsvetenskaplig term. En författning är en av behörig myndighet utfärdad, generellt förpliktande föreskrift.
 10. Österrike

  Österrike, stat i Centraleuropa.