1. editera

  edite´ra verb ~de ~t ORDLED: ed-it-er-ar SUBST.: editerande, editering
  Svensk ordbok
 2. er

  er pron. ~t, plur. ~a
  Svensk ordbok
 3. bevara

  beva´ra verb ~de ~t ORDLED: be-var-ar SUBST.: bevarande, bevaring
  Svensk ordbok
 4. 1rå adj. ~tt
  Svensk ordbok
 5. välsigna

  välsigna [-siŋ´na] verb ~de ~t ORDLED: väl--sign-ar SUBST.: välsignande; välsignelse
  Svensk ordbok
 6. äta

  ä`ta verb åt ätit äten ätna, pres. äter ORDLED: ät-er SUBST.: ätande, ätning
  Svensk ordbok