1. Edraianthus

  Edraianthus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet gräsklockor.
 2. galvanisk hudrespons

  galvanisk hudrespons, GSR, även elektrodermal respons, EDR, eller hudkonduktansrespons, SCR, förändring i hudmotstånd (vanligen mätt på handens insida) som funktion av psykologisk stimulering.
 3. Kvinnan tige i församlingen

  Kvinnan tige i församlingen, efter Första Korinthierbrevet 14:34 i äldre svenska bibelöversättningar: ”Edra kvinnor tige uti församlingarna” (NT 81: ”... skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna”).
 4. hinderlöpning

  hinderlöpning, gren i friidrott som oftast löps över distansen 3 000 m (både herrar och damer).

 5. långdistanslöpning

  långdistanslöpning, grenar inom friidrott där löparna springer sträckor från 2 000 m och därutöver.

 6. sprinterlöpning

  sprinterlöpning, sprintlöpning, kortdistanslöpning, grenar inom friidrott där löparna springer sträckor till och med 400 m.

 7. häcklöpning

  häcklöpning, gren inom friidrott.

 8. medeldistanslöpning

  medeldistanslöpning, grenar inom friidrott där löparna springer sträckor från 800 m till 1 engelsk mil (1 609 m).

 9. oktaeder

  oktae´der subst. ~n oktaedrar ORDLED: okta-edr-ar
  Svensk ordbok
 10. ikosaeder

  ikosae´der subst. ~n ikosaedrar ORDLED: ikosa-edr-ar
  Svensk ordbok