1. efor

  efor var en ämbetsman i vissa grekiska stadsstater under antiken.
 2. efor

  efor [-å´r] subst. ~en ~er ORDLED: efor-en
  Svensk ordbok
 3. eforus

  eforus, tidigare benämning på svensk biskop som högste tillsynsman för såväl kyrka som skola.
 4. Eforos

  Eforos, ca 400–330 f.Kr., grekisk historiker från Kyme i Mindre Asien.
 5. eforus

  e´forus subst., best. f. ~, eforer [efå´rer], n-genus ORDLED: efor-us
  Svensk ordbok
 6. Sparta

  Sparta, nygrekiska Sparti, stad på södra Peloponnesos, Grekland; 14 400 invånare (2010).
 7. krypteia

  krypteia , i antikens Grekland benämning på den utvalda skara spartanska ynglingar som under eforernas ledning fungerade som Spartas hemliga underrättelsetjänst.
 8. Pausanias

  Pausanias, grekiska Pausanias, död 466 f.Kr., spartansk fältherre, från 480 f.Kr. förmyndarregent för kusinen Pleistarchos.
 9. grekisk tideräkning

  grekisk tideräkning, dvs. tideräkningen i antikens Grekland, är inget enhetligt begrepp.
 10. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.