1. eftersträvansvärd

  ef`tersträvansvärd adj. eftersträvansvärt ORDLED: efter-sträv-ans--värd
  Svensk ordbok
 2. efterstava

  ef`terstava verb ~de ~t ORDLED: efter--stav-ar SUBST.: efterstavande, efterstavning
  Svensk ordbok
 3. efterställd

  ef`terställd adj. efterställt ORDLED: efter--ställ-da
  Svensk ordbok
 4. eftersträva

  ef`tersträva verb ~de ~t ORDLED: efter--sträv-ar SUBST.: eftersträvande
  Svensk ordbok
 5. efterstygn

  ef`terstygn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: efter--stygn-et
  Svensk ordbok