1. medvetande

  medvetande. Medvetandebegreppet, och besläktade begrepp som medvetenhet, det omedvetna etc., har alltid varit centrala för såväl religion och filosofi som för psykologi och psykiatri.
 2. zoroastrism

  zoroastrism eller mazdaism, den äldsta kända religionsformen hos de iransktalande folken.
 3. yrkeskläder

  yrkeskläder, plagg eller dräkt som bärs av funktionella skäl eller som en form av legitimation.
 4. Armenien

  Armenien, historisk region i Främre Asien; 300 000–400 000 km2.
 5. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 6. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 7. affisch

  affisch, reklam- eller informationsanslag med visuellt genomarbetad utformning av text- och bildmeddelande.
 8. Ryssland

  Ryssland, äldre statsbildning i Östeuropa.
 9. romersk konst

  romersk konst, konsten i antikens Rom och i det romerska riket.
 10. natur

  natur är ett komplicerat begrepp; enligt Arthur Lovejoy har ordet och dess avledningar i engelskan åtminstone 66 betydelser.