1. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.
 2. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 3. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 325,4 miljoner invånare (2017).

 4. film

  film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.
 5. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 6. särprägel

  sä`rprägel subst. ~n ORDLED: sär--prägeln
  Svensk ordbok
 7. pikantsås

  pikan`tsås subst. ~en ORDLED: pik-ant--sås-en
  Svensk ordbok
 8. schrammelmusik

  schramm`elmusik [ljust sj-ljud] subst. ~en ORDLED: schrammel--mus-ik-en
  Svensk ordbok
 9. särpräglad

  sä`rpräglad adj. särpräglat ORDLED: sär--prägl-ad
  Svensk ordbok
 10. individualitet

  individualite´t subst. ~en ~er ORDLED: in-di-vidu-al-itet-en
  Svensk ordbok