1. masspsykos

  mass`psykos subst. ~en ~er ORDLED: mass--psyk-os-en
  Svensk ordbok
 2. säregen

  sä`regen adj. säreget säregna ORDLED: sär--egen
  Svensk ordbok
 3. avkall

  a`vkall subst., ingen böjning ORDLED: av--kall
  Svensk ordbok
 4. särart

  sä`rart subst. ~en ORDLED: sär--art-en
  Svensk ordbok
 5. sällsam

  säll`sam adj. ~t ~ma ORDLED: säll-samm-are
  Svensk ordbok
 6. pikant

  pikan´t adj., neutr. ~ ORDLED: pik-ant
  Svensk ordbok
 7. originalitet

  originalitet [år(i)ginalite´t äv. årjinalite´t] subst. ~en ORDLED: orig-in-al-itet-en
  Svensk ordbok
 8. konstig

  konstig [kån`st-] adj. ~t ORDLED: konst-ig
  Svensk ordbok
 9. målerisk

  måle´risk adj. ~t ORDLED: mål-er-isk
  Svensk ordbok
 10. karaktär

  karaktä´r subst. ~en ~er ORDLED: karakt-är-en
  Svensk ordbok