1. Oscar Vladislas de Milosz

  Milosz (egentligen Lubicz-Milosz), Oscar Vladislas de, 1877–1939, litauisk-fransk poet och diplomat.
 2. Ulla Fries

  Fries, Ulla, född 1946, konstnär; jämför släktartikel Fries (efter Joen Brynjelsson).
 3. redaktionshistoria

  redaktionshistoria, exegetiskt program för undersökning av hur muntliga traditioner steg för steg har redigerats ihop till skrifter med fast form.
 4. Richard Oelze

  Oelze, Richard, 1900–80, tysk konstnär.
 5. Benno Landsberger

  Landsberger, Benno,1890–1968, tysk-amerikansk assyriolog och semitist, professor i Leipzig 1929–35, i Ankara 1935–48 och i Chicago från 1948.
 6. chiastolit

  Ξ≈chiastolit,variant av mineralet andalusit.

 7. engelsk bulldogg

  engelsk bulldogg, brittisk hundras inom FCI-grupp 2.
 8. känneteckensrätt

  känneteckensrätt, sammanfattande benämning på den del av immaterialrätten som avser ensamrätt till olika slag av kännetecken.
 9. Tertullianus

  Tertullianus ( Quintus Septimius Florens Tertullianus), död efter 220, nordafrikansk kristen teolog och författare.
 10. Leo von Klenze

  Klenze, Leo von, 1784–1864, tysk arkitekt, en av den tyska nyklassicismens främsta företrädare.