1. Waldemarsudde

  Waldemarsudde, museum i Stockholm med prins Eugens samling av bildkonst.
 2. Japetus

  Japetus, Iapetus, Saturnus VIII, planeten Saturnus tredje största måne, med en diameter av 1 436 km.
 3. gods

  gods, inom juridiken egendom, ägodelar, särskilt om lös egendom och om varor som ingår i transport.
 4. slottstappning

  slottstappning, vin som buteljerats på den egendom där det har producerats.
 5. John Bull

  John Bull, personifikation av den tryggt orubblige engelsmannen, i bildkonsten vanligen framställd som präktigt välmående lantjunkare; detta inte minst i Punch.
 6. realexekution

  realexekution, verkställighet som riktar sig mot en persons egendom.
 7. realisera

  realisera, förverkliga, genomföra; avyttring av egendom, omvandling av egendom till reda pengar, t.ex. fast egendom eller värdepapper.
 8. förmögenhetsrätt

  förmögenhetsrätt, den del av rättsordningen som avser rätten till egendom samt reglerna för nyttjande och omsättning av olika slag av egendom.
 9. realisation

  realisation, juridisk term som avser försäljning av utmätt egendom som ställts som säkerhet för t.ex. en fordran, dvs. omvandling av egendom i reda pengar.
 10. fattoria

  fattoria, främst i Toscana benämning på vinproducerande egendom.