1. parioption

  parioption, option vars lösenpris överensstämmer med den underliggande egendomens aktuella värde.
 2. Centralnämnden för fastighetsdata

  Centralnämnden för fastighetsdata, CFD, tidigare statlig myndighet med ansvar för fastighetsdatasystemet, ett ADB-system med data om landets samtliga fastigheter.
 3. Miguel Torres SA

  Miguel Torres SA, Spaniens största familjeägda vinproducent med stora egendomar i Penedés i nordöstra Spanien.
 4. Vatikanstaten

  Vatikanstaten, självständigt påvedöme beläget i den nordvästra delen av Rom.

 5. arrende

  arrende, upplåtelse av jord till nyttjande mot ersättning.
 6. bruksrätt

  bruksrätt, begränsad rätt att bruka egendom genom t.ex. olika typer av nyttjanderätt och servitut.
 7. lägenhetsarrende

  lägenhetsarrende, arrende som gäller annat ändamål än de i jordabalken särskilt reglerade formerna jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende.
 8. allodium

  allodium, fast eller lös egendom som genom arv överförts inom en släkt.
 9. säkerhetsöverlåtelse

  säkerhetsöverlåtelse, sådan överlåtelse av egendom som inte avser att överföra äganderätten definitivt utan endast temporärt i avvaktan på överlåtelsens återgång och återbetalning av priset.
 10. patrimonium

  patrimonium, fäderneärvd egendom.