1. Balmoral Castle

  Balmoral Castle, kungligt slott i Skottland, nära floden Dee, 70 km väster om Aberdeen.
 2. Pierre Joseph Proudhon

  Proudhon, Pierre Joseph, 1809–65, fransk politiker och publicist som brukar räknas till 1800-talets sociala utopister.
 3. Waldemarsudde

  Waldemarsudde, museum i Stockholm med prins Eugens samling av bildkonst.
 4. Japetus

  Japetus, Iapetus, Saturnus VIII, planeten Saturnus tredje största måne, med en diameter av 1 436 km.
 5. Miguel Torres SA

  Miguel Torres SA, Spaniens största familjeägda vinproducent med stora egendomar i Penedés i nordöstra Spanien.
 6. John Bull

  John Bull, personifikation av den tryggt orubblige engelsmannen, i bildkonsten vanligen framställd som präktigt välmående lantjunkare; detta inte minst i Punch.
 7. gods

  gods, inom juridiken egendom, ägodelar, särskilt om lös egendom och om varor som ingår i transport.
 8. slottstappning

  slottstappning, vin som buteljerats på den egendom där det har producerats.
 9. landeri

  landeri (da., av tyska Länderei), ståndsmässigt bebyggd jordbruksfastighet på en stads donationsjord, särskilt sådana egendomar i Göteborg.
 10. realexekution

  realexekution, verkställighet som riktar sig mot en persons egendom.