1. nationalisering

  nationalisering, förstatligande , att privat egendom övertas av staten eller av samhället.
 2. sakförskingring

  sakförskingring, trolöshetsbrott som begås av den som fått egendom i besittning för annan med utgivningsskyldighet.
 3. parioption

  parioption, option vars lösenpris överensstämmer med den underliggande egendomens aktuella värde.
 4. Centralnämnden för fastighetsdata

  Centralnämnden för fastighetsdata, CFD, tidigare statlig myndighet med ansvar för fastighetsdatasystemet, ett ADB-system med data om landets samtliga fastigheter.
 5. hemföljd

  hemföljd, ursprungligen den egendom som föräldrarna gav till sin dotter då hon skulle ingå äktenskap.
 6. äktenskapsförord

  äktenskapsförord, enligt äktenskapsbalken (ÄktB) ett avtal mellan makar eller blivande makar varigenom det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller en make ska vara dennes enskilda egendom som inte omfattas av den andre makens giftorätt.
 7. kvarstad

  kvarstad, inom juridiken en säkerhetsåtgärd där någon som är misstänkt för brott eller en person som är skyldig någon pengar tillfälligt fråntas rätten att förfoga över eller fråntas besittningen till egendom som tillhör honom: egendomen beläggs med kvarstad.
 8. Vatikanstaten

  Vatikanstaten, självständigt påvedöme beläget i den nordvästra delen av Rom.

 9. Statens krigsskadenämnd

  Statens krigsskadenämnd, KSN, av regeringen utsedd nämnd med uppgift pröva och utbetala ersättning enligt lag för krigsskada på egendom.
 10. allodium

  allodium, fast eller lös egendom som genom arv överförts inom en släkt.