1. sakral egendom

  sakral egendom, av kyrkan invigd egendom, såsom kyrkobyggnader och begravningsplatser.
 2. publik egendom

  publik egendom, äldre benämning på allmän egendom, främst statlig och kommunal men även åtskillig kyrklig, i motsats till enskild (privat) egendom.
 3. fast egendom

  fast egendom, inom fastighetsrätten egendom som består av jord och av denna bildas fastigheter.
 4. lös egendom

  lös egendom, egendom som inte är fast egendom och för vilken särskilda rättsregler gäller.
 5. enskild egendom

  enskild egendom, en makes egendom som inte är giftorättsgods.
 6. kyrklig egendom

  kyrklig egendom består främst av fastigheter, vilka antingen används för kyrkliga ändamål (kyrkor och begravningsplatser) eller som personalbostäder eller enbart utgör förmögenhetsobjekt.
 7. brukande av annans egendom

  brukande av annans egendom, att utan samtycke eller stöd i lag är straffbelagt om det sker uppsåtligen, dels som egenmäktigt förfarande, dels som olovligt brukande.
 8. Balmoral Castle

  Balmoral Castle, kungligt slott i Skottland, nära floden Dee, 70 km väster om Aberdeen.
 9. Pierre Joseph Proudhon

  Proudhon, Pierre Joseph, 1809–65, fransk politiker och publicist som brukar räknas till 1800-talets sociala utopister.
 10. Waldemarsudde

  Waldemarsudde, museum i Stockholm med prins Eugens samling av bildkonst.