1. Japetus

  Japetus, Iapetus, Saturnus VIII, planeten Saturnus tredje största måne, med en diameter av 1 436 km.
 2. Miguel Torres SA

  Miguel Torres SA, Spaniens största familjeägda vinproducent med stora egendomar i Penedés i nordöstra Spanien.
 3. John Bull

  John Bull, personifikation av den tryggt orubblige engelsmannen, i bildkonsten vanligen framställd som präktigt välmående lantjunkare; detta inte minst i Punch.
 4. gods

  gods, inom juridiken egendom, ägodelar, särskilt om lös egendom och om varor som ingår i transport.
 5. slottstappning

  slottstappning, vin som buteljerats på den egendom där det har producerats.
 6. landeri

  landeri (da., av tyska Länderei), ståndsmässigt bebyggd jordbruksfastighet på en stads donationsjord, särskilt sådana egendomar i Göteborg.
 7. realexekution

  realexekution, verkställighet som riktar sig mot en persons egendom.
 8. fattoria

  fattoria, främst i Toscana benämning på vinproducerande egendom.
 9. medelbar besittning

  medelbar besittning, juridisk term för den möjlighet som någon, utan att själv ha viss egendom i sin besittning, kan ha att förfoga över egendomen genom instruktioner till den som innehar den, t.ex. en nyttjanderättshavare eller lagerhållare.
 10. separationsrätt

  separationsrätt, rätt för en ägare till egendom som finns i annans besittning att ta undan egendomen för att skydda den mot anspråk från besittarens fordringsägare vid konkurs eller utmätning.