1. Centralnämnden för fastighetsdata

  Centralnämnden för fastighetsdata, CFD, tidigare statlig myndighet med ansvar för fastighetsdatasystemet, ett ADB-system med data om landets samtliga fastigheter.
 2. hemföljd

  hemföljd, ursprungligen den egendom som föräldrarna gav till sin dotter då hon skulle ingå äktenskap.
 3. äktenskapsförord

  äktenskapsförord, enligt äktenskapsbalken (ÄktB) ett avtal mellan makar eller blivande makar varigenom det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller en make ska vara dennes enskilda egendom som inte omfattas av den andre makens giftorätt.
 4. kvarstad

  kvarstad, inom juridiken en säkerhetsåtgärd där någon som är misstänkt för brott eller en person som är skyldig någon pengar tillfälligt fråntas rätten att förfoga över eller fråntas besittningen till egendom som tillhör honom: egendomen beläggs med kvarstad.
 5. Vatikanstaten

  Vatikanstaten, självständigt påvedöme beläget i den nordvästra delen av Rom.

 6. Statens krigsskadenämnd

  Statens krigsskadenämnd, KSN, av regeringen utsedd nämnd med uppgift pröva och utbetala ersättning enligt lag för krigsskada på egendom.
 7. allodium

  allodium, fast eller lös egendom som genom arv överförts inom en släkt.
 8. säkerhetsöverlåtelse

  säkerhetsöverlåtelse, sådan överlåtelse av egendom som inte avser att överföra äganderätten definitivt utan endast temporärt i avvaktan på överlåtelsens återgång och återbetalning av priset.
 9. patrimonium

  patrimonium, fäderneärvd egendom.
 10. realkredit

  realkredit, kredit mot säkerhet i egendom till skillnad från kredit utan säkerhet (blankokredit) eller kredit mot garanti eller borgen.