1. avyttra

  a`vyttra verb ~de ~t ORDLED: av--yttr-ar SUBST.: avyttrande, avyttring
  Svensk ordbok
 2. återköpsrätt

  å`terköpsrätt subst. ~en ORDLED: åter-köps--rätt-en
  Svensk ordbok
 3. oavytterlig

  o`avytterlig adj. ~t ORDLED: o--av-ytter-lig
  Svensk ordbok
 4. realsäkerhet

  rea`lsäkerhet subst. ~en ORDLED: re-al--säker-het-en
  Svensk ordbok
 5. allriskförsäkring

  all`riskförsäkring subst. ~en ~ar; kortform allrisk ORDLED: all-risk--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 6. mobilier

  mobi´lier subst., plur. ORDLED: mob-ili-er
  Svensk ordbok
 7. giftorätt

  gif`torätt subst. ~en ORDLED: gifto--rätt-en
  Svensk ordbok
 8. häleri

  häleri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: häl-eri-et
  Svensk ordbok
 9. inventarier

  inventarier [-ta`- äv. -ta´-] subst., plur. ORDLED: in-vent-ari-er
  Svensk ordbok
 10. proprietär

  proprietä´r subst. ~en ~er ORDLED: propriet-är-en
  Svensk ordbok