1. immaterialrätt

  immateria`lrätt subst. ~en ORDLED: im-materi-al--rätt-en
  Svensk ordbok
 2. rättskapacitet

  rätt`skapacitet subst. ~en ORDLED: rätts--kap-ac-itet-en
  Svensk ordbok
 3. egendomsgemenskap

  e`gendomsgemenskap subst. ~en ORDLED: egen-doms--ge-men-skap-en
  Svensk ordbok
 4. hypotekslån

  hypote`kslån subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hypo-teks--lån-et
  Svensk ordbok
 5. lösningsrätt

  lö`sningsrätt subst. ~en ORDLED: lös-nings--rätt-en
  Svensk ordbok
 6. förverkande

  förver´kande subst. ~t ~n ORDLED: för-verk-and-et
  Svensk ordbok
 7. skapnad

  ska`pnad subst. ~en ~er ORDLED: skap-nad-en
  Svensk ordbok
 8. bortaförsäkring

  bortaförsäkring [bårt`a-] subst. ~en ~ar ORDLED: borta--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 9. egendomslös

  e`gendomslös adj. ~t ORDLED: egen-doms--lös
  Svensk ordbok
 10. naturminnesmärke

  natu`rminnesmärke subst. ~t ~n ORDLED: nat-ur--minn-es-märk-et
  Svensk ordbok