1. subjektiv

  subjektiv är den som utgår från sina egna känslor och åsikter och inte tar så stor hänsyn till fakta.
 2. stoicism

  stoicism, i filosofihistorien en åsiktsriktning inom grekisk och romersk filosofi.
 3. hermeneutik

  hermeneutik, läran om tolkning.
 4. arier

  arier, den egna benämningen på de folk som talar indoiranska språk, den östliga grenen av de indoeuropeiska språken.
 5. endosymbiontteorin

  endosymbiontteorin, teorin att kloroplaster och andra plastider i växtceller samt mitokondrierna i djur, växter och svampar har uppstått ur endosymbionter, närmare bestämt encelliga alger, cyanobakterier och icke-fotosyntetiserande bakterier.
 6. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 7. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 8. regeringen

  regeringen, Sveriges högsta verkställande myndighet, kollektivet av statsråd under statsministerns ledning.

 9. padel

  padel, padeltennis, racketsport som spelas på en rektangulär bana, vanligen med två spelare på varje sida nätet.

 10. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.