1. sjunka

  sjunk`a verb sjönk sjunkit sjunken sjunkna, pres. sjunker ORDLED: sjunk-er SUBST.: sjunkande
  Svensk ordbok
 2. våg

  1våg subst. ~en ~or ORDLED: våg-en
  Svensk ordbok
 3. sak

  sak subst. ~en ~er [sa`k- äv. sa´k-] ORDLED: sak-en
  Svensk ordbok
 4. sinne

  sinn`e subst. ~t ~n ORDLED: sinn-et
  Svensk ordbok
 5. kasta

  kas`ta verb ~de ~t ORDLED: kast-ar SUBST.: kastande, kastning (till 1,3 och 4); 2kast (till 1)
  Svensk ordbok
 6. fot

  1fot subst. foten fötter [föt´-] ORDLED: fot-en
  Svensk ordbok
 7. ämne

  äm`ne subst. ~t ~n ORDLED: ämn-et
  Svensk ordbok
 8. hård

  hå´rd adj. hårt
  Svensk ordbok
 9. röra

  2rö`ra verb rörde rört, pres. rör ORDLED: rör-de SUBST.: rörande (till 1,2,5 och 6); rörelse (till 2)
  Svensk ordbok
 10. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok