1. folkrörelser

  folkrörelser, en i Sverige sedan sekelskiftet 1900 vanlig benämning på massorganisationer i vilka från början det oppositionella draget i förhållande till stats- och samhällsinstitutioner var helt centralt.
 2. Peter Ustinov

  Ustinov, Sir Peter, 1921–2004, brittisk skådespelare, regissör och dramatiker.
 3. Nils Ferlin

  Ferlin, Nils, född 11 december 1898, död 21 oktober 1961, poet.
 4. hermeneutik

  hermeneutik, läran om tolkning.
 5. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 6. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 7. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 8. Samuel Beckett

  Beckett, Samuel, född 13 april 1906, död 22 december 1989, irländsk författare och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1969, en av den moderna litteraturens och teaterns förgrundsgestalter.
 9. Klas Klättermus

  Klas Klättermus, huvudfigur i Thorbjørn Egners barnbok ”Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen” (1953).
 10. fobi

  fobi, intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.