1. Märta Tikkanen

  Tikkanen, Märta, född Cavonius 1935, finlandssvensk författare.
 2. egotrippad

  e`gotrippad adj. egotrippat ORDLED: ego--tripp-ad
  Svensk ordbok
 3. altruistisk

  altruis´tisk adj. ~t ORDLED: al-tru-ist-isk
  Svensk ordbok
 4. oegennyttig

  o`egennyttig adj. ~t ORDLED: o--egen-nytt-ig
  Svensk ordbok
 5. självisk

  själ`visk adj. ~t ORDLED: själv-isk
  Svensk ordbok
 6. krass

  krass adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. egennyttig

  e`gennyttig adj. ~t ORDLED: egen--nytt-ig
  Svensk ordbok
 8. gökunge

  gö`kunge subst. ~n gökungar ORDLED: gök--ung-en
  Svensk ordbok