1. skrattsalva

  skratt`salva subst. ~n skrattsalvor ORDLED: skratt--salv-an
  Svensk ordbok
 2. gatuförsäljare

  ga`tuförsäljare subst. ~n äv. gatuförsäljarn, plur. ~, best. plur. gatuförsäljarna ORDLED: gatu--för-sälj-ar-en
  Svensk ordbok
 3. bifallsrop

  bi`fallsrop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bi-falls--rop-et
  Svensk ordbok
 4. strandskata

  stran`dskata subst. ~n strandskator ORDLED: strand--skat-an
  Svensk ordbok
 5. ho

  3ho interj.
  Svensk ordbok
 6. tramp

  1tramp subst. ~et ORDLED: tramp-et
  Svensk ordbok
 7. rop

  rop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rop-et
  Svensk ordbok
 8. kring

  1kring prep.
  Svensk ordbok
 9. valv

  valv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: valv-et
  Svensk ordbok
 10. skott

  skott [skåt´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skott-et
  Svensk ordbok