1. Ekerö

  Ekerö, kommun och tätort i Uppland (Stockholms län).

 2. Ekerö

  Ekerö, församling i Stockholms stift, Ekerö kommun; 15 353 invånare (2016).

 3. Ekerö sommarstad

  Ekerö sommarstad, tätort i Ekerö kommun, Uppland (Stockholms län), 3 km väster om Ekerö; 616 invånare (2016).

 4. Uppland

  Uppland, landskap i Svealand.

 5. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 6. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.
 7. Drottningholm

  Drottningholm, kungligt lustslott på Lovön i Mälaren i Ekerö kommun, Uppland (Stockholms län), sedan 1981 kungafamiljens bostad.
 8. Huddinge

  Huddinge, kommun i Södermanland (Stockholms län).

 9. Älvnäs

  Älvnäs, tätort i Ekerö kommun, Uppland (Stockholms län); 753 invånare (2016).

 10. Sundby

  Sundby, tätort i Ekerö kommun, Uppland (Stockholms län); 349 invånare (2016).