1. ekipage

  ekipage, inom ridsporten: häst och ryttare.
 2. ekipage

  ekipage, förr ett skepps utrustning (jämför ekipagemästare).
 3. ekipage

  ekipage, elegantare åkdon, inklusive hästar och betjäning.
 4. ekipage

  ekipage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: ekip-ag-et
  Svensk ordbok
 5. ekipagemästare

  ekipagemästare (jämför ekipage), officer som vid ett svenskt örlogsvarv förestod ekipageavdelningen.
 6. bobsleigh

  bobsleigh, vintersport med specialbyggda, styr- och bromsbara kälkar, som framförs av en besättning, normalt två eller fyra man, i för ändamålet särskilt konstruerade isbelagda banor.
 7. cirkus

  cirkus, romersk rännarbana, avlång, med en rundad kortsida.
 8. motorsport

  motorsport, sport som bedrivs med bil, motorcykel (mc), racerbåt eller flygplan.
 9. ridsport

  ridsport, hästsport där samspelet mellan häst och ryttare (körsven) fäller utslaget.

 10. vagn

  vagn, i strikt betydelse ett hjulfordon med två axlar och mer än två hjul; vagnen kopplas till någon form av drivanordning, t.ex. dragdjur, traktor eller bil.