1. ekonomexamen

  ekonomexamen, examen som innebär genomgången ekonomisk grundutbildning på högskolenivå.
 2. ekonomist

  ekonomist,  finlandssvensk benämning på nationalekonom.
 3. ekonomiklass

  ekonomiklass, standardklass på de flesta av världens flygbolag.
 4. ekonomiprogrammet

  ekonomiprogrammet, treårig högskoleförberedande utbildning i gymnasieskolan.
 5. ekonom

  ekonom, benämning på en person som vetenskapligt eller praktiskt sysslar med ekonomi, t.ex. med revision.
 6. ekonofysik

  ekonofysik, gren av ekonomisk vetenskap som tillämpar fysikaliska teorier och metoder (främst från statistisk fysik och från icke-linjär dynamik) på ekonomiska skeenden (främst finansiella marknader).
 7. Ekonomidepartementet

  Ekonomidepartementet, ett av statsdepartementen 1976–82.
 8. Ekonomistyrningsverket

  Ekonomistyrningsverket, ESV, Stockholm, central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet, inrättad 1998, då dess verksamhet bröts ut ur Riksrevisionsverket.
 9. ekonomisk fart

  ekonomisk fart (engelska economic speed) är egentligen detsamma som optimal fart, dvs. den fart med vilken en lastmängd kan transporteras till lägsta kostnad.
 10. ekonomie licentiat

  ekonomie licentiat, ekon.lic., person som genomgått tvåårig ekonomisk forskarutbildning.