1. ekonomisk arkeologi

  ekonomisk arkeologi, riktning inom den arkeologiska forskningen som med växlande styrka betonats sedan 1940-talet i såväl Väst- och Östeuropa som i USA.
 2. ekonomisk determinism

  ekonomisk determinism, i snäv bemärkelse föreställningen att ekonomiska förlopp är strängt lagbundna och inte tillåter några undantag.
 3. Ekonomisk Revy

  Ekonomisk Revy, tidskrift för frågor om ekonomi, näringsliv och bankväsen, utgiven av Svenska Bankföreningen 1944–82.
 4. ekonomisk karta

  ekonomisk karta, typ av karta som redovisar markanvändning, främst inom jordbruket, och markens indelning i fastigheter.
 5. ekonomisk demokrati

  ekonomisk demokrati, medborgarnas möjligheter att påverka den ekonomiska utvecklingen i stort eller den egna arbetsplatsens ekonomiska beslut.
 6. Ekonomisk Debatt

  Ekonomisk Debatt, tidskrift som sedan starten 1973 ges ut av Nationalekonomiska föreningen.
 7. ekonomisk krigföring

  ekonomisk krigföring, maktutövning där en stat eller annan aktör utnyttjar ekonomiska maktmedel för att tvinga en motpart till eftergifter.
 8. ekonomisk efterkrigsplanering

  ekonomisk efterkrigsplanering, den organisering och utredning som förekom i flera länder under de sista åren av andra världskriget för att planera den ekonomiska politiken efter kriget.
 9. ekonomisk brottslighet

  ekonomisk brottslighet, ekobrott, systematisk brottslighet av ekonomisk karaktär inom legal näringsverksamhet, bl.a. skattebrott, brott mot borgenärer, brott mot aktiebolagslagen samt brott som gäller bedrägerier med EU-medel.
 10. ekonomisk lagstiftning

  ekonomisk lagstiftning, enligt 1809 års regeringsform (RF) ett begrepp inom statsrätten för författningar angående ”rikets allmänna hushållning”.