1. skärm

  skärm, i en elanläggning en permanent eller tillfälligt uppsatt skyddsskärm som hindrar eller begränsar risk för personskada.
 2. säkring

  säkring, inom elektrotekniken en komponent för bortkoppling av en elanläggning om fel uppstår, t.ex. smältsäkring.
 3. elsäkerhet

  elsäkerhet, resultatet av de krav som ställs på elanläggningar, -installationer, -materiel och -apparater för att förhindra personskador och bränder.
 4. stenmård

  stenmård, Martes foina , art i rov­djursfamiljen mårddjur.
 5. försiktighetsprincipen

  försiktighetsprincipen innebär att man ska skydda miljön, människor, djur och växter trots att det inte är säkert att de utsätts för hälsorisker.
 6. Elsäkerhetsverket

  Elsäkerhetsverket, myndighet (i nuvarande form sedan 1993) som ansvarar för övervakning och förbättring av elsäkerheten i Sverige och deltar i internationellt arbete inom området.
 7. järnväg

  järnväg, i vid mening alla transportanläggningar för spårburna fordon som framförs maskinellt.
 8. elektrisk installation

  elektrisk installation, elektrisk anläggning inom byggnad för fördelning och användning av elektrisk energi, normalt för en spänning av 230/400 V (dvs. 230 V mellan neutral ledare och fasledare samt 400 V mellan två avfasledare i ett trefassystem).
 9. isolermaterial

  isolermaterial, isoleringsmaterial, i byggtekniken material som används för att åstadkomma skydd mot kyla, drag, fukt, störande ljud, brand etc.
 10. el

  el subst. ~en ORDLED: el-en
  Svensk ordbok