1. gummi

  gummi, polymert elastiskt material, hos vilket mer än 500 procent töjbarhet uppnåtts genom vulkning.
 2. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 3. brosk

  brosk, hos djur, inklusive människa, stödjevävnader bestående av celler omgivna av en mellansubstans, matrix.
 4. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 5. tryck

  tryck, begrepp inom fysiken: den kraft per area som verkar i en viss punkt.
 6. vakuum

  vakuum, i den klassiska fysiken ett lufttomt rum eller en del av rymden utan närvaro av materia.
 7. puls

  puls, tryckvåg genom kroppens artärer varje gång hjärtkamrarna drar ihop sig och pumpar ut blod.

 8. elasticitetsmodul

  elasticitetsmodul, e-modul, en konstant som karakteriserar styvheten hos ett elastiskt material.
 9. giraff

  giraff, Giraffa camelopardalis, art i hovdjursfamiljen giraffdjur.
 10. bronk

  bronk, bronchus, luftrör, en gren i luftrörsträdet som utgår från luftstrupen, trachea.