1. hållfasthetslära

  hållfasthetslära, läran om fasta kroppars beteende vid mekanisk belastning, vid påtvingad deformation (som t.ex. mekanisk formning) och till följd av växlande temperaturfält.
 2. hud

  hud är ett organ som människan och andra djur har ytterst på kroppen.
 3. bronkiol

  bronkiol, luftrörsträdets finaste förgrening med en rördiameter understigande 1 mm.
 4. giraff

  giraff, Giraffa camelopardalis, art i hovdjursfamiljen giraffdjur.
 5. erytrocyt

  erytrocyt, röd blodkropp; cell i blodet med huvudsaklig uppgift att transportera syre från lungorna ut till vävnader och organ samt att delta i transporten av koldioxid från vävnader och organ tillbaka till lungorna.
 6. kollagen

  kollagen, ursprungligen sammanfattande benämning på den dominerande fiberkomponenten i bindväv.
 7. dragprovning

  dragprovning, ett av materialteknikens viktigaste provningsförfaranden.
 8. rörelse

  rörelse, fysikaliskt begrepp som innebär att ett föremål ändrar sitt läge i rummet.
 9. ull

  ull, hår från får eller från andra djur, till exempel kanin, kamel och lama, som vid spinning och annan bearbetning får liknande egenskaper som fårull.
 10. vågor

  vågor, svängningsrörelser som upprepar sig mer eller mindre periodiskt kring ett jämviktstillstånd i ett medium eller system.