1. Thomas Hancock

  Hancock, Thomas, 1786–1865, brittisk uppfinnare och industriman vars många uppfinningar hade avgörande betydelse för gummiindustrins framväxt.
 2. ryggrad

  ryggrad, kotpelare, columna vertebralis, längs ryggsidan löpande och stödjande del av ryggradsdjurens skelett, som tillsammans med skallen, revbenen och bröstbenet bildar axialskelettet. Hos fyrfotadjur utgör den även ett stöd för bäckenet och, via revbenen och bröstbenet, för skuldergördeln.
 3. barometer

  barometer är ett instrument som mäter lufttryck.
 4. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.
 5. plog

  plog, redskap för vändning och luckring av åkermarkens ytskikt, för myllning av förna och gödsel samt för kontroll av ogräs och växtparasiter (jämför plöjning).

 6. landhöjning

  landhöjning innebär att landområden höjer sig i förhållande till havsytan.
 7. seismisk våg

  seismisk våg, elastisk deformation genererad av naturliga källor (t.ex. jordbävningar) eller kontrollerade källor (t.ex. sprängningar) som utbreder sig genom jordens inre.
 8. sena

  sena är ett slags band av bindväv som fäster musklerna vid skelettet.
 9. emfysem

  emfysem, lungsjukdom med föga elastisk lungvävnad och ballonglikt utvidgade lungor.
 10. dragprovning

  dragprovning, ett av materialteknikens viktigaste provningsförfaranden.