1. funktion

  funktion, grundläggande begrepp i matematiken, delvis synonymt med avbildning, operator och transformation.
 2. skjuvning

  skjuvning, deformationstyp för fasta och granulära material samt för viskösa vätskor.
 3. kollagen

  kollagen, ursprungligen sammanfattande benämning på den dominerande fiberkomponenten i bindväv.
 4. vågor

  vågor, svängningsrörelser som upprepar sig mer eller mindre periodiskt kring ett jämviktstillstånd i ett medium eller system.
 5. bakning

  bakning, framställning av bröd.
 6. seismisk våg

  seismisk våg, elastisk deformation genererad av naturliga källor (t.ex. jordbävningar) eller kontrollerade källor (t.ex. sprängningar) som utbreder sig genom jordens inre.
 7. vulkning

  vulkning, äldre benämning vulkanisering, process som omvandlar rågummi från en klibbig och formbar massa till ett elastiskt och formstabilt material med hög draghållfasthet.
 8. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 9. hartser

  hartser, benämning på vissa högmolekylära, naturliga eller konstgjorda organiska ämnen av mycket skiftande sammansättning, främst bestående av hartssyror.
 10. emfysem

  emfysem, lungsjukdom med föga elastisk lungvävnad och ballonglikt utvidgade lungor.