1. elevhälsa

  elevhälsa, hälsofrämjande och förebyggande insatser för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
 2. elev

  ele´v subst. ~en ~er ORDLED: e-lev-en
  Svensk ordbok
 3. elevråd

  elevråd, organ på en skola som demokratiskt företräder alla elever gentemot lärare och skolledning.
 4. elevvård

  elevvård, tidigare funktion i skolan för att tillgodose elevernas personliga behov.
 5. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 6. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 7. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 8. elevkår

  elevkår, samtliga elever vid en lokal skola.
 9. elevkår

  elevkår, lokal sammanslutning av elever på en skola som arbetar med elevfrågor.
 10. elevator

  elevator, annat ord för hiss, särskilt varuhiss.