1. elevation

  elevation, vertikal ritningsprojektion av en byggnad.
 2. elevation

  elevation, bruket att vid nattvarden lyfta upp, elevera, det invigda brödet och vinet efter konsekrationen.
 3. Elevriksdagen

  Elevriksdagen, förkortas ERIK, är årsmötet för Elevorganisationen i Sverige.
 4. elevhem

  elevhem, boendeenhet för utvecklingsstörda eller rörelsehindrade barn och ungdomar.
 5. Elevrådskongressen

  Elevrådskongressen är årsmötet för Sveriges elevråd.
 6. idrott och hälsa

  idrott och hälsa, obligatoriskt ämne i grundskolan och gymnasieskolan.
 7. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 8. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 9. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 10. upanishaderna

  upanishaderna (sanskrit upaniṣad, med den oklara betydelsen av ’placering ned- och intill’), de äldsta indiska filosofiska sanskrittexterna.