1. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 2. värdegrund

  värdegrund, de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar.

 3. kvantitativ metod

  kvantitativ metod är ett begrepp för olika sätt att arbeta inom samhällsvetenskaplig forskning. 

 4. specialpedagogik

  specialpedagogik, dels ett kunskapsområde inom högskolan, dels ett verksamhetsområde inom skolväsendet, jämför specialundervisning.

 5. apostel

  apostel är enligt Bibeln en person som Jesus sänt ut för att sprida hans budskap.
 6. ordförråd

  ordförråd, det förråd av olika ord som ingår i ett språk eller som behärskas av en enskild språkbrukare.
 7. hem- och konsumentkunskap

  hem- och konsumentkunskap, hemkunskap, obligatoriskt ämne i grundskolan.
 8. lärjunge

  lärjunge, äldre ord för elev; i speciell betydelse den som följer en mästare och tillägnar sig dennes lära, levnadsmönster, andliga insikter etc.
 9. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 10. upanishaderna

  upanishaderna (sanskrit upaniṣad, med den oklara betydelsen av ’placering ned- och intill’), de äldsta indiska filosofiska sanskrittexterna.